Squid fishing.(Cuttlefish)ตกปลาหมึก ชายหาดพัทยา (Bigbike Fishing )EP3.


การตกปลาหมึกชายฝั่ง มีหมึกกระดองเข้ามาจับเหยื่อบริเวณน้ำตื้น หน้าชายหาดพัทยา ได้พบปะผู้คนมากมาย หลายเชื้อชาติ