สูบสระได้ปลาโคตรเยอะมากทั้งเอาไปกิน ทำปลาร้า ขาย แบ่งญาติพี่น้อง-Fishing in mud – fish a lot

สูบสระครั้งนี้ได้ปลาเยอะจริงๆเป็นฝูงเลย ปลาที่ได้ก็จะเอาไปกิน ขาย แบ่งญาติพี่น้อง ที่เหลือก็ทำปลาร้าตามวิถีวัฒนธรรมการทำมาหากินของคนอิสานที่สืบทอดกันมานาน